P0332-FI

Ohjausyksikkö
P0332-FI

Summertone_fmt
P0332-FI on P0214

Ohjausyksikkö P0332-FI ja lisätarvikkeena
saatava Kosketusnäyttö P0214 (sisältää
ultraäänivirtausanturin, ei liikkuvia osia)

.

Ohjausyksikkö

CE-merkitty

Pumppu on testattu ja CE-merkitty. Ohjausyksikkö ja muut
sähkölaitteet ovat EMC-standard.

Varoitusilmaisimet

34089

Laite varoittaa aina merkkivaloilla ja äänimerkeillä, jos
pumppu käy ilman nestettä (tyhjänä). Samalla pumppu
käy enimmäisnopeudella, kunnes sekä pumpussa että
paineletkussa on uutta nestettä.

Verkkolaite

Jos paine ylittää 4 bar (esimerkiksi suutinyksiköt ovat
liian pieniä tai paineletku on taittunut), pumppu pysähtyy
automaattisesti ja varoittaa sekä merkkivalolla että
äänimerkillä.

34089
34089

Jos jännite alenee tai tapahtuu muu sähköhäiriö, vihreä
toiminnan merkkivalo vilkkuu tai sammuu.

P0332-FI on P0202

Ohjausyksikkö P0332-FI
automaattikäynnistystä/
-sammutusta varten asennetulla
P0202-anturilla

Kosketusnäyttö P0214/P0215

Kosketusnäyttö P0214/P0215

Laskurivalikko (litra)

Lisätarvikkeena hankittava
P0214/P0215-kosketunäyttö ohittaa
normaalin ohjausyksikön.
Kun litramäärä syötetään
kosketusnäytölle, anturi
varmistaa, että
annostusvastaa asetettua
määrää. Järjestelmässä on
3 erikseen käynnistettävää
ja pysäytettävää laskuria
sekä yksi laskuri
kokonaismäärälle.

P0332-FI on P0215

Ohjain P0332-FI ja P0215 kosketusnäyttö
vaihtoehto (myös turbiini virtausanturissa)

Laskurivalikko (litra)