Spegelspridare

Spegelspridare

TK 2 = 0,5-1,0 l/min

TK 3 = 0,6-2,0 l/min

TK 5 = 1,0-3,0 l/min

Punktstråle
90 graders

Punktstråle 90 graders

V2 = 0,5-1,0 l/min

V3 = 0,6-2,0 l/min

V4 = 0,8-2,5 l/min

V5 = 1,0-3,0 l/min

.

Spaltspridare

Spaltspridare

8020 = 1,0-4,0 l/min

8050 = 2,0-7,0 l/min

1501 = 2,0-9,0 l/min

Punktstråle

Punktstråle Rakt

R2 = 0,5-1,0 l/min

R3 = 0,6-2,0 l/min

R4 = 0,8-2,5 l/min

R5 = 1,0-3,0 l/min

Munstycken

Ett munstycke består av följande detaljer:

Kompletta munstycken

34089

Munstyckskropp (P0306),
utan tryckventil (P1504)

34089

Munstyckshållare (P0305)

34089

Kula + Fjäder som öppnar vid 0.2 bar tryck

34089

Dysa (TK2 / TK3 / TK5 / 8020 / 8050 /
V2 / V3 / V4 / V5 / R2 / R3 / R4 / R5)

Munstycksdelar
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089
34089

Punktstrålemunstycke R2

Punktstrålemunstycke V2

Punktstrålemunstycke R3

Punktstrålemunstycke V3

Punktstrålemunstycke R4

Punktstrålemunstycke V4

Punktstrålemunstycke R5

Punktstrålemunstycke V5

Spegelspridarmunstycke TK 2

Spegelspridarmunstycke TK 3

Spegelspridarmunstycke TK 5

Spaltspridarmunstycke 8020

Spaltspridarmunstycke 8050

Spaltspridarmunstycke 8050
utan tryckventil

Munstycken och dyser

Spegelspridardyserna TK2, TK3, TK5 kan ge upp till
160° spridningsvinkel. Spaltspridaren 8020
rekommenderas i första hand till spannmålsskruvar.
V2, V3, V4, V5, R2, R3, R4, R5 är punktstråledyser.

(P0290)

(P0291)

(P0292)

(P0293)

(P0294)

(P0295)

(P0296)

(P0297)

(P0312)

(P0314)

(P0313)

(P0310)

(P0311)

(P1501)